Viện chăm sóc bầu, sau sinh cao cấp

Green House Spa

Chăm sóc sau sinh

Gói Người Đẹp Hoàng Gia

Giá: 27,000,000đ
Số buổi: 30 buổi, 120p/buổi

Gói mẹ VIP sau sinh

Giá: 14,000,000đ
Số buổi: 20 buổi, 120p/buổi

Gói Xinh Đẹp Rạng Ngời Sau Vượt Cạn

Giá: 9,500,000đ
Số buổi: 16 buổi, 100p/buổi

Gói Da Sáng Dáng Đẹp Sau Sinh

Giá: 7,900,000đ
Số buổi: 13 buổi, 100p/buổi

Gói Thắt Đáy Lưng Ong

Giá: 5,100,000đ
Số buổi: 10 buổi, 75p/buổi
0905.38.96.96